Karta podarunkowa – Voucher

od 50,00 

DO WYKORZYSTANIA TYLKO W SKLEPIE STACJONARNYM

Darmowa dostawa dla zakupów powyżej 250 zł
Wysyłka w 24h
Darmowa dostawa do sklepu stacjonarnego w Warszawie

Nie wiesz, czy ten produkt będzie dla Ciebie odpowiedni?

W naszym sklepie stacjonarnym podpowiemy Ci i pomożemy w doborze produktu

Opis

Jaki prezent „rolkarski”  najlepiej  kupić? Nie ma na to prostej odpowiedzi. Jeśli ma być to prezent niespodzianka, zadanie jest jeszcze trudniejsze.

Większość sprzętu rolkarskiego, odzieży i akcesoriów używanych przez rolkarzy, trzeba dobrać indywidualnie do użytkownika lub wręcz przymierzyć, żeby ocenić czy dana rzecz pasuje dobrze i spełnia oczekiwania.

Kupowanie w ciemno kasku, ochraniaczy a tym bardziej rolek to słaby pomysł. Co roku trafiają do naszego sklepu stacjonarnego klienci, którzy zostali obdarowani w ten sposób. Przeważnie są to niewygodne, uciskające rolki, lub takie o wiele za duże, których nie da się dopasować. Kask i chraniacze też powinny być dopasowane do kształtu głowy i kończyn.

Zamiast bawić się w taką loterię i ryzykować rozczarowanie osoby przyjmującej prezent, warto wręczyć jej kartę podarunkową na zakupy w sklepie rolkarskim. Karta podarunkowa na sprzęt rolkarski lub wykonanie usługi to coś co na pewno spełni oczekiwania każdego narciarza.

Klienci chętnie kupują bony podarunkowe z okazji urodzin, imienin, na prezent świąteczny, wieczór kawalerski lub panieński i inne okazje.

Kupienie bonu podarunkowego to również duża oszczędność czasu, nie musisz latać po sklepach i zastanawiać się co wybrać (bo i skąd masz to wiedzieć), lepiej decyzję o zakupie zostawić osobie, która otrzyma od Ciebie prezent.

Jaki zatem prezent dla rolkarza? Zdecydowanie polecamy kupno karty upominkowej, którą możesz doładować różną ilością punktów a jeden punkt to wartość 1 PLN. Nie musisz nawet przyjeżdżać do naszego sklepu osobiście, możesz kupić kartę podarunkową przez internet a my wyślemy ją do Ciebie kurierem lub do paczkomatu.

Karta jest do wykorzystania tylko w sklepie stacjonarnym przy al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lokal U4 Warszawa 02-797

Regulamin korzystania z karty podarunkowej znajdziesz poniżej.

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH Freeskate-Skifanatic

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – Wydawca Kart  Podarunkowych Freeskate-Skifanatic tj. Sport Fanatic, Mikam Michał Małecki ul. Pasaż Ursynowski 1/114 Warszawa 02-784 NIP: 9512212684

 

Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, punkt sprzedaży Wydawcy, Towarów lub Usług, akceptujący transakcje dokonywane przy użyciu Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic. Adres Punktu al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lokal U4 Warszawa 02-797

Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic (dalej zwana również Kartą) –karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego różnego przeznacznie (MPV) – wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu Kart Podarunkowych Freeskate-Skifanatic, posiadająca pasek magnetyczny, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży.

Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Freeskate-Skifanatic

Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.

Towary lub Usługi – przedmioty lub usługi oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

Dostępne Saldo – liczba punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Freeskate- Skifanatic

Niewykorzystane Środki – liczba punktów na Karcie Podarunkowej Freeskate-Skifanatic, które nie zostały wykorzystane przed upływem Terminu Ważności Karty.

Termin Ważności – oznacza dzień przypadający 24 miesięcy od daty wydania/aktywacji Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic

Terminal POS – oznacza terminale lub inne urządzenia znajdujące się w Salonach Sprzedaży, umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic

 

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic (wraz z zadeklarowaną przez Nabywcę liczbą punktów doładowaną na Karcie), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży.
Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic w Salonach Sprzedaży w Terminie Ważności Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic. Zapłata za Kartę w Salonie sprzedaży może nastąpić gotówką lub kartą płatniczą. Płatność za Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego można przeprowadzić przy użyciu elektronicznych metod płatności udostępnionych dla zakupu Karty w sklepie internetowym Wydawcy www.skifanatic.pl/sklep.

 

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie przekazania Nabywcy, Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic.

 

4. Wartość Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic wyrażona w PLN jest równa ilości punktów na niej zawartych, czyli: 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

 

5. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę nie stanowią depozytu, a ich wpłata nie prowadzi do ustanowienia odrębnego, indywidualnego rachunku prowadzonego przez Wydawcę. Nie można połączyć Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic z żadnym rachunkiem indywidualnym, depozytowym lub kredytowym posiadanym przez Użytkownika w jakiejkolwiek instytucji finansowej.

 

6. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę, suma punktów zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary lub Usługi.

 

7. W momencie pomniejszenia Dostępnego Salda na Karcie Podarunkowej Freeskate-Skifanatic o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za nabyte przy użyciu Karty Towary lub Usługi, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub usług w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie liczba punktów zgromadzonych na Karcie.

 

8. Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic nie podlega wymianie na środki pieniężne nawet po upływie terminu ważności karty. Kartą Podarunkową Freeskate-Skifanatic nie można również kupić kolejnej karty podarunkowej.

 

9. Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od dnia jej wydania. W momencie przekazania Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna.Termin Ważności Karty nie może zostać przedłużony.

 

10. Dostępne Saldo pozostające na Karcie Podarunkowej Freeskate-Skifanatic po upływie lub w dniu określonym jako Termin Ważności stają się Środkami Niewykorzystanymi. Użytkownik ma prawo sprawdzenia stanu Salda na Karcie w Salonie Sprzedaży lub po kontakcie mailowym podając numer Karty znajdujący się pod paskiem magnetycznym.

 

11. Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic może być realizowana wyłącznie po aktywacji oraz wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

 

12. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic Nabywcy odbywa się w następujący sposób:

 • Wpłacenie przez Nabywcę, Wydawcy karty, kwoty równej ilości punktów jaką Nabywca chce doładować kartę
 • Wydawca aktywuje kartę, oraz doładowuje kartę ilością punktów odpowiadającą wpłaconej kwocie.
 • Wydawca przekazuje Nabywcy kartę podarunkową Freeskate-Skifanatic wraz z wydrukiem potwierdzającym doładowanie karty.

 

13. Salon Sprzedaży/Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Freeskate-Skifanatic, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

 

14. Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic jest formą gotówki i powinna być traktowana jak gotówka. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą. Użytkownik Karty przyjmuje na siebie pełne ryzyko strat związanych z jej utratą, zniszczeniem lub kradzieżą.

 

15. Realizacja Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic w sposób nieuprawniony.

 

16. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 

17. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic Personel dokona pobrania z Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic liczby punktów odpowiadającej cenie Towarów lub Usług nabytych przez Użytkownika od Wydawcy za pomocą Terminala POS.

 

18. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic:

 1. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;
 2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 3. posiada Termin Ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 

19. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic w wypadku:

 1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic,
 2. braku technicznej możliwości realizacji Karty, w szczególności:
  -niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
  -uszkodzenia Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Freeskate-Skifanatic

 

20. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

 

21. W przypadku upływu Terminu Ważności Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic Dostępne Saldo na Karcie pozostaje niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu Niewykorzystanych Środków przekazanych Wydawcy.

 

22. W przypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zgromadzonych na Karcie, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą. Użytkownik może również wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Freeskate-Skifanatic do dopełnienia potrzebnej do zakupu liczby punktów.

 

23. Po pełnym wykorzystaniu Dostępnego Salda z Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic nie będzie możliwe przeprowadzenie za jej pomocą żadnych transakcji sprzedaży.

 

24. Karta Podarunkowa Freeskate-Skifanatic może być doładowana dodatkową kwotą w celu zwiększenia Dostępnego Salda. Doładowanie Karty nie przedłuża jej Terminu Ważności

 

25. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Freeskate-Skifanatic będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje można kierować na adres sklep@skifanatic.pl, sklep@freeskate.pl lub na adres Salonu Sprzedaży. Reklamację, można złożyć również osobiście, na piśmie, w Salonie sprzedaży.

 

26. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży.

 

27. W wypadku zwrotu Towarów lub Usług nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową Freeskate-Skifanatic, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów lub Usług. Karta, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała 24-miesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania/aktywacji oraz zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w liczbie odpowiadającej cenie Towarów lub Usług podlegających zwrotowi.

 

28. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

29. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów lub Usług nabytych z użyciem Karty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

 

30. Wydanie Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Freeskate-Skifanatic, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.  

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Cena

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Rozmiarówka

Nie wiesz, czy ten produkt będzie dla Ciebie odpowiedni?

W naszym sklepie stacjonarnym podpowiemy Ci i pomożemy w doborze produktu